Παρελκόμενα

Στα παρελκόμενα αναφέρονται κυρίως υλικά όπως καλώδια , τηλεφωνητές, GSM , Μπουτόν πανικού κ.α.