Ραντάρ Συναγερμού Bosch Blue Line

Ραντάρ Συναγερμού Bosch Blue Line | Red Alert Συστήματα Ασφαλέιας Προϊόντα | <p>Ραντάρ Συναγερμού Εσωτερικού Χώρου Bosch Blue Line.</p>
<p>BOSCH Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων Blue Line 2ης γενιάς, ο οποίος παρέχει γωνία ανίχνευσης 94° και μέγιστη εμβέλεια 12 μέτρων. Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,2 m έως 2,75 m. </p>
 |

Ραντάρ Συναγερμού Εσωτερικού Χώρου Bosch Blue Line.

BOSCH Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων Blue Line 2ης γενιάς, ο οποίος παρέχει γωνία ανίχνευσης 94° και μέγιστη εμβέλεια 12 μέτρων. Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,2 m έως 2,75 m. 

Bosch
Συναγερμοί
Ραντάρ Εσωτερικά